Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uyg. Arş. Merkezi
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığının 24/02/2017 tarihli ve 14592 sayılı yazısı ile Üniversitemiz bünyesinde “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulması uygun görülmüştür.